Το Art, Copy & Code είναι ένα πρόγραμμα της  Google που δημιουργήθηκε για να εξερευνήσει με ποιους τρόπους η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τα brands στην διαδικτυακή αγορά. Αναπτύσσει διαφημιστικές καμπάνιες με τις οποίες το κοινό μπορεί να γνωρίσει εμπειρίες, να αγαπήσει, να θυμάται και να μοιραστεί.

View more