Πως έχουν αλλάξει οι συνήθειες ενός σύγχρονου ταξιδιώτη; Αγοράζει και ψάχνει Online περισσότερο και πότε;
Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας που έκανε η Google:

source: www.google/think