E-commerce Diagram Structure

Reading time (minutes)

Στρατηγικό πλάνο για την λειτουργία ενός e-shop
Imagine Your Future. Plan Your Business. Make It Real.x

Στρατηγικό πλάνο για την λειτουργία ενός e-shop

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας πολλοί είναι εκείνοι που κάνουν μία επαγγελματική στροφή, και αποφασίζουν να δημιουργήσουν μία επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου από το μηδέν. Επίσης ένας επιχειρηματίας, που έχει φυσικό κατάστημα, πολύ πιθανόν επιθυμεί να επεκτείνει την εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησής του, μέσω ενός e-shop και των online πωλήσεων. Είναι γεγονός πως τα e-shops ανθίζουν στις μέρες μας και ειδικά στην περίοδο της πανδημίας, που η φυσική παρουσία των πελατών για ευνόητους λόγους καθίσταται δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Αναμφισβήτητα υπάρχει μεγάλη ζήτηση από το καταναλωτικό κοινό για τα καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου και αυτά αποτελούν μία βασική πηγή εσόδων για τους εκάστοτε ιδιοκτήτες.

Για να είναι όμως ένα e-shop επιτυχημένο, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δημιουργία ενός ρεαλιστικού επιχειρηματικού πλάνου, με οργάνωση και πλήρη συναίσθηση των παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την επιτυχία του. Σε αυτό το άρθρο θα σας κατευθύνουμε αναφορικά στο ποια θα είναι τα τμήματα που θα χρειαστεί να στελεχώσετε και τις κινήσεις που θα πρέπει να κάνετε, ώστε να «στήσετε» ένα λειτουργικό και κερδοφόρο e-shop.

ecommerce structure

1.ProjectManagement

Αρχικά είναι πολύ σημαντικό να προσλάβετε έναν project manager, που θα αναλάβει να συντονίσει την ομάδα σας. Στόχος του θα είναι να δημιουργεί projects, να αναθέτει την εκτέλεση τους στα αρμόδια τμήματα, να επιβλέπει την πορεία και την απόδοσή τους καθώς και την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση αυτών των projects. Παράλληλα θα αποφασίζει για τη δημιουργία νέων συλλογών προϊόντων αλλά και για την εποχική προβολή αυτών. Ουσιαστικά θα οργανώνει όλα τα τμήματα, αναλαμβάνοντας την επικοινωνία με αυτά, για να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

2.Εμπορικό Τμήμα

Αναμφισβήτητα πρωταρχικό ρόλο για τη σωστή λειτουργία ενός e-shop διαδραματίζει το εμπορικό του τμήμα, που θα αναλάβει τον έλεγχο της απόδοσης των προϊόντων και την έναρξη παρουσίασης νέων κωδικών. Η σωστή στελέχωση αυτού του τμήματος είναι σημαντική, διότι θα επικοινωνεί με τους προμηθευτές, θα αξιολογεί την ποιότητα των υπηρεσιών τους και θα συνάπτει εμπορικές συμφωνίες μαζί τους. Επιπλέον θα ορίζει τις τιμές των προϊόντων μετά από ανάλυση του ανταγωνισμού στην αγορά και θα ορίζει το σωστό timing για την δημιουργία προσφορών. Μία ακόμη από τις αρμοδιότητές του θα είναι η σύναψη τραπεζικής συμφωνίας, φυσικά με ευνοϊκούς για την επιχείρηση όρους, καθώς και η επιλογή της κατάλληλης δομής του website.

3.Τμήμα Marketing

Ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα αναμφίβολα είναι αυτό που θα αναλάβει την προβολή του e-shop και των προϊόντων του. Οι digital marketers της ομάδας θα στήσουν διαφημιστικές καμπάνιες σε όλα τα ψηφιακά κανάλια και θα είναι αρμόδιοι για την εύρεση συνεργατών. Βασικό μέρος του διαφημιστικού budget θα επενδύεται στις διαφημίσεις στη Google και στα Social Media, οι οποίες θα έχουν απήχηση στο καταναλωτικό κοινό και θα φέρουν τα επιθυμητά επίπεδα πωλήσεων. Επιπρόσθετα, θα παρακολουθούν τα δεδομένα επισκεψιμότητας και πωλήσεων του e-shop μέσω του Google Analytics, και θα προβαίνουν στις αντίστοιχες ενέργειες, εφόσον χρειάζεται. Ένα ακόμη κομμάτι με το οποίο θα ασχολούνται θα είναι το SEO, δηλαδή η βελτιστοποίηση του περιεχομένου του site για την υψηλή κατάταξή του στα οργανικά αποτελέσματα από τις μηχανές αναζήτησης. Τέλος θα είναι υπεύθυνοι για το στήσιμο e-mail και sms καμπανιών, όταν κρίνουν ότι θα επιφέρουν αποτέλεσμα.

4.Αποθήκη

Ο υπεύθυνος της αποθήκης, σπουδαίος ο ρόλος του επίσης, θα πρέπει να επιλέξει τη μεταφορική εταιρεία, με την οποία θα συνεργαστεί η επιχείρηση, και η οποία θα αναλάβει να μεταφέρει τα προϊόντα στους παραλήπτες. Το τμήμα αυτό θα διαχειρίζεται τις παραγγελίες των πελατών, τις επιστροφές των προϊόντων και θα φροντίζει να ενημερώνει για το διαθέσιμο απόθεμα. Επιπλέον η αποθήκη θα είναι υπεύθυνη, ώστε τα προϊόντα να συσκευάζονται σωστά και με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

5.Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Παράλληλα σημαντικό τμήμα είναι αυτό της εξυπηρέτησης των πελατών, το οποίο θα διαχειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο και θα απαντάει τα εισερχόμενα e-mails. Μέσα στις αρμοδιότητες του τμήματος είναι η εξυπηρέτηση των πελατών, που δεν έμειναν ικανοποιημένοι, και έχουν κάποιο παράπονο να αναφέρουν. Βεβαίως θα πρέπει να απαντούν στο chat του e-shop, αλλά και σε κριτικές πελατών αναφορικά σε κάποιο προϊόν που αγόρασαν, να διευκρινίζουν απορίες που τυχόν προκύπτουν και οτιδήποτε μπορεί να τους απασχολεί.

6.CustomerRelationshipManagement

Οι εργαζόμενοι του τμήματος αυτού θα επικοινωνούν και θα διαχειρίζονται το πελατολόγιο, καταγράφοντας τα στοιχεία των πελατών και διατηρώντας φυσικά αρχείο, πολύτιμο και για το τμήμα marketing. Ανάλογα με τα δημογραφικά, γεωγραφικά, ψυχογραφικά και συμπεριφοριστικά στοιχεία, θα πρέπει να γίνεται ταξινόμηση των πελατών και ένταξη αυτών σε συγκεκριμένες κατηγορίες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και για την προώθηση των προϊόντων. Φυσικά γίνεται κατανοητό πως το τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για τη διεύρυνση του υπάρχοντος πελατολογίου με στόχο την αύξηση των πωλήσεων.

7. Τμήμα Δημιουργίας Περιεχομένου

Τέλος το τμήμα αυτό θα απαρτίζεται από ένα φωτογράφο, που θα φωτογραφίζει τα προϊόντα, ώστε να τοποθετηθούν σε ψηφιακή μορφή στο e-shop και από έναν developer, ο οποίος θα ασχοληθεί με το σωστό σχεδιασμό του οπτικού τμήματος του e-shop (user interface) και με το τεχνικό κομμάτι του SEO. To SEO περιεχομένου θα εκπονηθεί από τον copywriter μέσω της συγγραφής άρθρων στο blog του e-shop. Φυσικά ο copywriter θα είναι υπεύθυνος και για τα λεκτικά των posts στα social media. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό θα αναφέρουμε τον graphic designer, ο οποίος θα ασχοληθεί με την δημιουργία καλαίσθητων γραφιστικών είτε για το e-shop είτε για τα social media.

Εν κατακλείδι, εύλογα συμπεραίνουμε πως για την εύρυθμη λειτουργία ενός e-shop, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες και να οργανωθούν σωστά  αυτά τα τμήματα, που θα ικανοποιήσουν τους πελάτες σας και θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε με τους έμπειρους συνεργάτες μας στο τεχνικό κομμάτι της κατασκευής του e-shop, όπως και στους τρόπους αποτελεσματικής προβολής του.

Παράλληλα λόγω της μεγάλης ζήτησης εργαζομένων στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, αφού η επαγγελματική τους αποκατάστη, είναι γρήγορη και δεδομένη, προσφέρουμε τη δυνατότητα εκμάθησης των διαφόρων τεχνικών, μέσω σχετικών σεμιναρίων από ειδικούς του χώρου.

Περισσότερα στην DIGITALENT GREECE

Ecommerce Business Course

You May Also Like…

Ηλεκτρονική Mάθηση και Ηλεκτρονικό εμπόριο

Ηλεκτρονική Mάθηση και Ηλεκτρονικό εμπόριο

Η ηλεκτρονική μάθηση είναι ένας τρόπος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, και επιτυγχάνεται μέσω ενός laptop, tablet ή κινητής συσκευής, που φυσικά έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι online συνδέσεις και τα online μαθήματα μπορεί να έγιναν ευρέως γνωστά την τελευταία περίοδο...

10+1 tips για την Βελτιστοποίηση του Checkout

10+1 tips για την Βελτιστοποίηση του Checkout

Στις μέρες μας είναι πολλοί αυτοί που αποφασίζουν να επενδύσουν στην ίδρυση μιας επιχείρησης εμπορίου και να ακολουθήσουν τα επιχειρηματικά τους όνειρα. Ωστόσο, είναι υψίστης σημασίας πλέον κάθε φυσικό κατάστημα να έχει και ηλεκτρονική παρουσία στο διαδίκτυο, υπό την...

Google core web vitals: Γρήγορο website με το GTmetrix by Lighthouse

Google core web vitals: Γρήγορο website με το GTmetrix by Lighthouse

Πώς να αποκτήσετε ένα γρήγορο website με την χρήση των core web vitals και να ελέγξετε την ταχύτητα του website σας με το νέο GTmetrix (και το Lighthouse) Ένα επίσης αξιόλογο εργαλείο που αξιολογεί την ταχύτητα φόρτωσης από Αθήνα είναι το www.sitespeed.gr To GTmetrix...