Το σύγχρονο marketing έχει αλλάξει και η επιτυχία δεν στηρίζεται μόνο σε μια μεγάλη ιδέα αλλά σε μετρήσεις. Διαβάστε μερικά μυστικά ενός μαθηματικού μυαλού στο marketing.

Άρθρο: www.thinkwithgoogle.com

  • Nicolas Darveau-Garneau

    Director of Sales, Performance Marketing, Google

  • Todd Pollak

    Industry Director, Financial Services, Google