Aristi Mountain Resort

Aristi Mountain Resort

Ένα ορεινό θέρετρο με έντονο χαρακτηριστικό εποχικότητας αποτέλεσε μια πρόκληση για την μεγιστοποίηση του Revenue