Philian hotels & resorts

Philian hotels & resorts

Με συχνή και στενή συνεργασία, συνεχή ανάλυση δεδομένων, ζήτησης και κρατήσεων δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη digital στρατηγική σε όλα τα κανάλια προώθησης με εξαιρετικά αποτελέσματα, πάνω από τους αρχικούς...