Κάθε χρόνο, τα νέα εργαλεία, οι νέες στρατηγικές και οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν το Marketing. Η Infographic Design Team έχει καταλήξει σε ορισμένα βασικά σημεία που πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη το 2014. Δείτε το infographic που θα δώσει στο Marketing σας μια νέα ώθηση.

The 2014 Marketing Trends - All That you Should Know

by infographicdesignteam.
Explore more visuals like this one on the web’s largest information design community – Visually.

The 2014 Marketing Trends